Rottenbach
Under 2015 har vi ägnat mycket tid åt att renovera en fascinerande orgel i Österrike. Orgeln byggdes 1875 av orgelbyggare Anton Hanel från Linz-Urfahr. Orgeln är för sin tid byggd i en synnerligen konservativ stil. Den har en manual och pedal, omfånget i manualen är C - c3 med kort oktav och C - f i pedal, även pedalen har kort oktav. De två ursprungliga kilbälgarna är nu återställda och står bakom orgelhuset.

Vårt arbete har inneburit en ordenlig rengöring och restaurering av pipverket samt återställande av luftsystemet. De senare tillkommna zinkpiporna i fasaden har bytts ut mot nya tennpipor som har gjorts i vår verkstad. Väderlådorna, liksom spelbordet och mekaniken har renoverats.

Återinvigningen skedde i juni 2016 med Karin vid spelbordet.

Restoreringsrapport (på engelska)Bilder
Klicka på en bild för förstoring.

Fasad
Bälgverk
Spelbord
Pedal pipor
Pedal väderlåda

Tillbaka