Avsyning av orgeln i Glumslövs kyrka
På uppdrag av Kvistofta Pastorat har undertecknad avsynat den nya orgeln i Glumslövs kyrka. Orgeln är byggd av Orgelbyggare Karl Nelson, Smedmans Orgelbyggeri i Lidköping. Genom god kontakt med organist Christian Schultze har jag kunnat följa arbetet, vilket även har inneburit ett studiebesök på orgelbyggeriet.

Det färdiga resultatet är verkligen något att glädjas över! Svenskt orgelbyggeri har under många år befunnit sig i en fas av ökat konstnärligt, stilistiskt och kvalitetsmässigt medvetande. Orgeln i Glumslöv är ytterligare ett steg i den riktningen. Särskilt glädjande är det att i en liten ”bruksorgel” se sådana medvetna stilistiska och konstnärliga ställningstaganden som man annars endast möter i prestigebyggen i stora kyrkor eller i samband med restaureringar och rekonstruktioner, t ex. egentillverkade pipor av hamrad metall.

Det är också glädjande att orgeln stilhistoriskt är mer internationellt präglad är många jämförbara instrument. Det har nästan blivit en ny likriktning med stilorglar i svensk 1800-talsstil. Glumslövsorgeln är på sätt och vis ett trendbrott, då den tydligt tar avstamp i den nordtyska barocken, men är både mer konsekvent och mer fri i förhållande till förebilderna än man tidigare har sett.

Klangligt är orgeln genomgående av högsta klass. Särskilt fäster man sig vid de avstämda rörverken, som har en sällsynt mättad och grundtonsrik klang. Jag har aldrig tidigare hört något liknande i en skandinavisk orgel!

Det hantverksmässiga håller den höga nivå man väntar sig – och lite till. Orgelbyggarens ambition att orgeln skall ha ”obegränsad livslängd” är nog ingen överdrift, förutsatt att servicen sköts. Allt är tillverkat på ett hantverksmässigt sätt. Den tiden kommer aldrig då man tvingas konstatera att reservdelarna har gått ur lager… Av ovanligt hög klass är också sniderierna i fasaden. De har ett djup och är skurna med en omsorg som man sällan ser.

Några få avsteg från kontraktet kan noteras:
- Sesquialtera II är ersatt med Quint 3’. Detta är av allt att döma en förbättring, då en sesquialtera troligen hade blivit för stark i det lilla rummet. Även Quinten är ganska stark och frågan är om man rent av skulle gått ett steg till och haft en Nasat i stället. Quinten fungerar dock bra som ett mellansteg mellan principalerna och mixturen.
- Dulcian 8’ är ersatt med Krumbhorn 8’. Dessa två stämmor kan i och för sig vara mycket lika, dock har krumbhornet här utformats som en dubbelt konisk musette eller regal. Så kan ett krumbhorn se ut, men aldrig en dulcian. Stämman är mycket vacker med en spröd och ganska vek klang.

Det är bara att gratulera Glumslövs församling som här har fått en riksintressant och välklingande orgel av en av landets just nu kanske intressantaste orgelbyggare. Att godkänna denna orgel känns som ett understatement. Jag bugar mig!

Helsingborg 02 10 21
Mats Hultkvist

Tillbaka