Glumslöv
Glumslövs kyrka är en meddeltida stenkyrka i mindre format. Ingången till kyrkan är förlagd på den södra sidan och orgeln är placerad längst bak i kyrkan. Genom att använda kyrkorummets hela höjd har Præstant 8’ kunna ställas i fasaden ner till stora E. Det finns dessutom gott om utrymme bakom orgelhuset, denna plats har använts till ett relativt stort pedalverk samt två stora kilbälgar på stativ.

Orgelhusets design baserats på en trogen nordtysk orgeltyp som kallas ”lilla Hamburg skåpet” på grund av ett flertal dylika orglar som byggdes i Hamburg under barockepoken. Fasadpipornas uppställning följer väderlådan konsekvent; med tersuppställning från lilla c. Pedalens fem stämmor står på en väderlåda bakom skåpet, uppsatserna till Dulcian 16’ sträcker sig upp till taket.

Orgeln liknar i många aspekter den orgel som vi byggde till Östhammars kyrka. Fasadpiporna är gjorda av 85 % tenn. Följande stämmor är 95 % hamrat bly: i huvudverket Gedackt 8’ och Trumpet 8’, i pedalen Principal 8’, Dulcian 16’ och Trumpet 8’. De övriga stämmorna är av 75 % hamrad bly. Subbas 16’ är gjord av furu.

I bröstverket finns utöver de vanliga flöjterna 8’ och 4’ i ek och en 2’ konisk metallflöjt, en rörstämma som är en typ av regal som är baserad på en stämma i bröstverket i Steinkircken med namnet Krumphorn 8’. Den har uppsatser liknande en dubbel konisk vox humana, dock med stora blybelagda munstycken i stora oktaven. Stämman har en mildare klang än en vanlig regal. Bröstverkets 4’ flöjt bär en ovanlig benämning – Ehrneliflöjt, ett namn den har fått efter Ernst Ehrneli, en man som har levt och verkat i Glumslöv och som har stått för orgelns finansiering. Stämman är för övrigt en vanlig träflöjt i ek med öppna koniska pipor från c_.

Spelbordets inredning samt pallen och pedalklaviaturens ram är gjorda i körsbär. De övriga detaljerna liknar Östhammar – koben och ebenholz i klaviaturen, lönn och jakaranda i pedalklaviaturen och jakaranda till registerandragen. Sniderierna är av lind som är behandlade med rödfärgat vax och med förgyllda detaljer.

Luftsystemet består av två stora kilbälgar som är monterade på ett förhöjt stativ så att man kan gå från sida till sida under bälgarna bakom orgeln. Bälgarna kan dras med två rep som hänger vid högra sidan av orgeln. Lufttrycket är 68 mm Vp. Orgeln är stämd i Kellners ”Bach” temperering.

Tillverkningen av Glumslövsorgeln startade under maj 2001, orgeln levererades i maj 2002 och installationen skedde under följande sommar och höst.

Följande personer har arbetat med instrumentet
Peter Alatalo: Orgelhussnickerier, luftsystem, klaviatur, fasadornament
Christer Andersson: Piptillverkning
Håkan Lindberg: Mekanik
Karl Nelson: Projektering, piptillverkning, intonation
Johan Sköld: Väderlådor, subbas, pedalklaviatur, orgelpall
Johan Gustavsson: Registerskyltar
Susanne Sundström: Design av fasadornament
Tomas Öjersson: Svetsning
Carmen Deas: Färgbeläggning, guldbeläggning fasadornament
Mikael Forsberg: Konsult, arkitekt
Kenneth Hultgren: Målning
Magnus Wihlborg: Konservator (färgbeläggning, guldbeläggning)
Christian Schultze: Organist

Tillbaka