Glumslöv
Dispositionen är följande:

Werk
Præstant 8’
Gedackt 8’
Octava 4’
Spetsflöjt 4’
Kvinta 3’
Octava 2’
Mixtur III
Trumpet 8’
Bröstwerk
Trägedackt 8’
Ehrneliflöjt 4’
Waldflöjt 2’
Krumphorn 8’

Pedal
Subbas 16’
Principal 8’
Fagott 16’
Trumpet 8’


Tremulant
I / P
II / P


Tillbaka