Kirchdorf am Inn

Dispositionen är följande:

Werk
Præstant 8’
Octav 4’
Qvint 3’
Super Octav 2’
Mixtur IV (1 1/3)

Gedact 8’
Rohr-Floit 4’
Brustwerk
Holzgedact 8’
Flöte 4’
Waldhorn 2’
Regal 8’

Pedal
Subbass 16’
Posaune 16’


Werk/Pedal
Tremulant

Tonomfång: Werk, C-d3; Pedal C-d1.
Mekanisk hängande traktur; mekanisk registratur.

.


Tillbaka