Östhammar
Orgeln har stämts i en mild oliksvävig temperering – Kellners ”Bach-temperering” – en femtedels pytagoreiskt komma, en vältemperering som gynnar de vanligaste tonarterna. Dispositionen följer:

Werk
Præstant 8’
Rörflöjt 8’
Octava 4’
Octava 2’
Sesquialtera
Mixtur III
Trumpet 8’
Bröstwerk
Gedackt 8’
Flöjt 4’
Waldflöjt 2’
Cornet II

II / I
I / P
II / P
Pedal
Subbas 16’


Tillbaka