Schärding

Vår första orgel i Österrike invigdes i maj 2004 i Schärding, strax utanför Passau på gränsen till Tyskland. Orgeln står i en klosterkyrka som tillhör orden ”der Barmherzigen Brüder”. För närvarande driver orden ett hälsohem med kyrklig anknytning i klostret, men kyrkan bevistas aktivt av hela samhället. Det blev en för oss stor orgel, två fullständiga manualer och pedal med totalt 23 stämmor. Orgelns fasad står 5,2 meter i höjd och inkludera piporna från Huvudverkets Principal 8’ och Öververkets Principal 4’. Pedalens sex stämmor står bakom orgelhuset och sträcker sig till själva taket. Orgeln är målad med en färg som består av en blandning av varmlim, krita och pigment efter gammal sed. Snideriet tillverkades i Österrike och är förgyllda med silver.

Organistens önskemål har länge varit att skapa ett nytt instrument som passar för församlingsspel, den rika österriskiska traditionen of barock musik och ensemble spel av samma musik. Schärding är hem till den kända tonsättaren Rupert Ignaz Mayr, verksam som organist i München kring sekelskiftet 1700 och orgeln tillägnats honom. Dessutom har senaste forskning bevisat att mycket av den kända kammarmusiken var menad att ackompanjeras av större orglar i tonhöjden ”kammarton,” ungefär en halvton lägre en vanligt. Till det ändamålet stämdes även större orglar i den lägre stämningen. Ett känt exempel av en gammal orgel i kammarton är den nyligen återskapat Silbermann orgeln i Dresdens Domkyrka.

Schärdings ny orgel är en nyskapelse i barock stil. Orgeln och samtliga piporna är tillverkade i vår verkstad utanför Lidköping, inklusive tungstämmorna i sin helhet. Posaunes uppsatser är 4,5 meter långa, gjort av hamrat bly! Fasadspiporna är framtagna av handhyvlad och polerad tenn, övriga piporna är gjorda av olika hög-bly legeringar och är alla hamrade. Stämningen är modifierad medelton med A - 415 Hz. Av tjugotre stämmor är tio av 16- och 8-fots ton, därför har orgeln en ordentlig stabil grundton.

Luftsystemet består av tre kilbälgar monterad på ett stativ bakom orgeln. Man kan klättra up till ett litet podium där bälgarna kan trampas. Bälgarnas höga montering tillåter att man kan gå bakom orgeln på läktaren. Lufttrycket är 75 mm på vattenpelare, och orgeln fyller kyrkorummet med kraft. Den kraften behövs, med tanke på att kyrkans gudstjänster är såpass välbesökta att två gånger per vecka måste extra stolar placeras i ingången och under läktaren.

Invigningen bestod av tre dagars festligheter, inklusive själva invigningsgudstjänsten där orgeln bevattnades med helgat vatten, och där organisten Johannes Dandler presenterade orgeln till församlingen. Dagen därpå var det invigningskonsert med Karin Nelson vid orgeln. På tredje dagen framfördes Josef Haydns ”Nelsonmesse” med kör och kammarorkester. Vi var hedrade att ta emot besök från Sverige liksom USA under festligheterna, familj och vänner som verkligen kunde njuta av orgeln och en helt underbar miljö på klostret och i barockstaden Schärding.

De barmhärtiga brödernas kyrka i Kneipp Hälsocentrum Schärding am Inn i Oberösterreich

Marie bebådelsekyrkan är en tidig barockbyggnad. Under Kapaziner klostrets nybyggnad 1635 - 1638 blev den östra flygeln på nytt uppbyggd. Invigningen av kyrkan var den 25 juli 1638. Kejsaren Joseph II sekulariserade Kapuzinerklostret 1784, men kyrkan behöll sin funktion.

Den enkla tidiga barockvälvda salen med ett indraget rakt slutet kor är i sin nuvarande uppenbarelse präglad an barmhärtighetsbrödernas omändringar som konventet barmhärtighetsbröderna har gjort efter övertagandet av klostret 1928. Till de viktigaste inredningsdetaljerna räknas den intressanta tavlan av den heliga familjen med heliga Anna som tar emot ett skyddsbrev för Schärding, en tavla av Michelangelo Unterberger (1738) - där man i bakgrunden ser staden Schärding - och barockfigurer av evangelisterna såväl som av den heliga Florian och Augustinus från Weiner Rochuskyrkan.

I den tidigare klosterbyggnaden befinner sig idag Kneipp Hälsocentrum, närmare uppgifter finns på www.kurhaus-schaerding.at


Tillbaka