Schärding
Dispositionen är följande:

Werk
Principal 8’
Hohlflöte 8’
Octav 4’
Spitzflöte 4’
Qvint 3’
Superoctav 2’
Cornet IV
Mixtur IV
Trompete 8’
Oberwerk
Gedact 8’
Quintadena 8’
Principal 4’
Rohrflöte 4’
Gemshorn 2’
Sesquialtera II
Scharff III
Dulcian 8’
Pedal
Subbass 16’
Octav 8’
Super Octav 4’
Posaune 16’
Trompete 8’
Cornet 2’

Oberwerk/Werk
Werk/Pedal
Tremulant
Cimbelstern

Tonomfång: Werk, Oberwerk C-d3; Pedal C-d1.
Mekanisk hängande traktur; mekanisk registratur.

Modifierad medelton temperering, A - 415 hz.

.

Principal 8’ och 4’ av 85% tennlegering, Subbas av furu, övriga pipor av hög blyhaltig hamrad legering, intonerade för att eftersträva en vokal klang.

Alla öppna labialpipor som är kortare än 2 fot stäms med stämhorn. Lödade hattar på alla täckta metallpipor.

Luftsystemet består av tre kilbälgar för flexibel och levande luft, och kan trampas manuellt, men är försedd med en elektrisk fläkt.


Tillbaka