Johannebergskyrkan, Göteborg

Under 2013-–2014 utförde vi en genomgripande ombyggnation av en Lindegrensorgel från 1976. Den har tidigare stått i Pater Nosterkyrkan och flyttades till Johanneberg eftersom kapellet i Masthugget såldes. Akustiken i Johanneberg är avsevärt mycket större och orgelns ursprungliga klang passade inte alls i den rymliga kyrkan.

Församlingen önskade att den nya kororgeln bättre skulle anpassas till Johannebergkyrkans akustik med en utökad disposition. Den största förändringen var att den ursprungliga huvudstämman Principal 4' kunde omvandlas till en Principal 8'. Detta gjorde vi genom att montera nya pipor till stora oktaven längst med skåpets vänstra sida, närmast församlingen. Orgeln fick en nytillverkad Oktav 4' i orgelskåpet. Den andra manualen fick en ny stråkstämma och den gamla Krumhornstämman byttes ut mot en ny Dulcian. Samtliga pipor omintonerades. Dispositionen blev så här:

Manual I

Principal 8'
Rörgedackt 8'
Octava 4'
Kvinta 2 2/3'
Octava 2'
Ters 1 3/5'
Mixtur III

Manual II, Svällverk

Gedackt 8'
Salicional 8'
Koppelflöjt 4'
Valdflöjt 2'
Kvinta 1 1/3'
Dulcian 8'

Pedal

Subbas 16'
Borduna 8'  Bilder
  Klicka på en bild för förstoring.

  Kororgel
  Spelbord
  Brustverk

  Tillbaka