Valö

Jag besökte Valö för första gången 1995 då delar av den ursprungliga trumpeten hittades på vinden ovanför prästgårdens ladugård. Delarna jämfördes med den gamla Anderssontrumpeten i Vittinge kyrka och stämman kompletterades 1996 av min egen firma. Denna åtgärd gjorde att orgeln med undantag av luftförsörjningen åter kan sägas vara i ursprungligt skick.

Orgeln i Valö kyrka är byggd av Gustav Andersson år 1831. Gustav Andersson föddes 1797, samma år som Pehr Z Strand, och fick sin utbildning hos orgelbyggaren Pehr Strand tillsammans med sonen Pehr Z. De två unga männen gjorde sällskap på en studieresa genom Tyskland år 1824 och återvände sedan för att bygga upp var sin verksamhet. Både Gustaf Andersson och P Z Strand var kända som skickliga orgelbyggare. Andersson byggde mestadels mindre orglar för en eller två manualer.

Orgeln i Valö kyrka är ett utmärkt exempel på en av dessa mindre orglar. Förmodligen byggde Andersson dessa i serier. Orgeln i Valö har ett syskoninstrument i Vittinge, Fjärdhundra kontrakt väster om Uppsala som nära på är identisk. Denna orgel är dock troligtvis intonerad av en gesäll till Gustav Andersson. I Valö däremot är förmodligen orgeln monterad och intonerad av Andersson själv.

Trots sin ringa storlek och sitt relativt låga lufttryck har orgeln en kraftig klang som till stor del kan förklaras av kyrkans fina akustik. De två 8’ labialstämmorna kombineras för att ge en kvasi-principalklang vilket gör att orgeln klingar större än sina åtta stämmor.Bilder
Klicka på en bild för förstoring.

Spelbord
Pipor
Trumpet delar

Tillbaka